Договір про підтримку

Що заключається з однієї сторони між Міністерством адміністрації та юстиції Угорщини, як Підтримуючим (далі—Підтримуючий), з іншої між Закарпатським Сільськогосподарським центром «Терра Деі»-- підтриманим (далі—Підтриманий) (Разом—Сторони) про наступне:

1. Підтримуючий відповідно Постанови уряду Угорської Республіки 49/2011 (ІІІ.30.) Про надання індивідуальної допомоги, Про державний бюджет УР на 2011 рік—додаток №1 Закону CLXIX від 2010 року, частина Х. «Міністерство адміністрації та юстиції» з передбачених асигнувань на програму підтримки угорців, що проживають за межами материнської держави (3 група 4 пп.15 графа), номер спеціалізовананого завдання 8421391, враховуючи заяву та додатки до нього, що зареєстровані під номером UK/11/19, а також відповідно рішенню заст. Держсекретаря з питань національної політики від 2 грудня 2011 року та міністра з питань національної політики від 5 грудня 2011 року, Підтриманому надається матеріальна допомога у сумі 3.500.000, тобто три мільйони п’ятсот тисяч форинтів у євро, зокрема 216808 форинтів на організацію діяльності 3.283.192 форинтів у євро на накопичувальні потреби.

2. Підтриманий відповідно додатку №2, що являється невід’ємною частиною даного договору, суму наданої підтримки може використати на фінансування розпочатих соціальних програм для багатодітних сімей.

3. За період використання наданої допомоги затрати, що можуть братися до уваги: безпосередні затрати пов’язані з реалізацією мети вказаної програми, у бюджеті видатки вказані у додатку №2. Теперішня вартість видатків на наступний рік 3.319.000 форинтів. Інтенсивність підтримки 98,91%.

4. Відповідно заяві, Підтриманий (Додаток №1) не являється платником ПДВ,  суму підтримки являється сумою брутто.

5. Термін використання: період між 5 грудням 2011 року по 30 травня 2012 рік.

Термін розрахунку: 30 липня 2012 р.

6. Підтримуючий вказану суму у формі попереднього фінансування надає у двох частинах:

-- першу частину фінансування 3.150.000 форинтів у євро протягом 30 днів після підписання договору

--залишок у сумі 350.000 форинтів у євро протягом 30 днів після перерахування першої частини на наступний банківський рахунок:

Назва установи: Укрсоцбанк

Адреса установи: 90202, Берегово, пл.. Кошшута 2.

р/р. 260070000122225, SWIFT код: UKRS UAUX

Користувач р/р: Закарпатський сільськогосподарський центр «Терра Деі»

Адрес власника рахунку: Закарпатська обл.. 90202, м. Берегово, вул.. Б.Хмельницького 30.

7. Підтриманим взято до відома, що суму наданої підтримки використовуватиме виключно для цілей зазначених у даному договорі, відповідно змісту заяви, поданої ним, та затвердженому кошторису, на передбачені затрати. Підтриманий зобов’язується виконати зобов’язання, взяті на себе у пункті 2. Підтриманий має право залучити співробітників у реалізацію підтриманої діяльності.

8. Для виконання зазначених зобов’язань пункту 7. Підтриманим взято до відому, що на термін, вказаний у пункті 5. повинен скласти розгорнутий звіт та провести повний фінансовий розрахунок про цілеспрямоване використання коштів (Додаток №3—Положення про фінансовий розрахунок).

9. Підтриманим взято до відома, після завершення терміну розрахунок та подання звіту, відповідно пункту 8., а також затвердження їх Підтримуючим, неодмінна умова того, щоб у майбутньому мав змогу претендувати на будь-яку фінансову підтримку з державних фінансових джерел шляхом подання проектів на конкурс, а також поза конкурсом.

10. Підтриманим взято до відома, Підтримуючий має право контролювати правомірне та цілеспрямоване використання коштів, на місці просити подання відповідної інформації, провести відповідний розрахунок.

11. Підтриманим взято до відома, з метою проведення контролю, документи (всю документацію, рахунки, сертифікати, накладні тощо) облікувати та зберігати протягом 10 років, пред’явити їх у будь-який час організаціям та представникам названих відомств у пункті 18.

12.  Підтриманим взято до відома, для проведення повного розрахунку відповідно пункту 8. зобов’язаний додати завірені копії всіх тих документів, рахунків, накладних, що достовірно –відповідно законодавства та юриспруденції даної держави--підтверджують цілеспрямоване використання суми підтримки.

13. Підтриманим взято до відома, залишок наданих коштів, а також курсову різницю, проценти використовує відповідно за дорученням Підтримуючого, або ж повертає на рахунок Підтримуючого у Державне казначейство. Графа Міністерство  адміністрації та юстиції, р/р HU53 1003 2000 0122 0029 5000 0005, swift код MANE HU HBXXX, а також терміново перераховує на рахунок даного договору: ІХ-ÁJ/946/2/2011.

14. Не виконання взятих на себе у Договорі зобов’язань, не цілеспрямоване використання наданих коштів, не подання звіту та розрахунків—являється порушенням вимог договору, Підтримуючий має право одностороннє розірвати його, вживати штрафні санкції.

15. У разі порушення вимог договору Підтриманим, Підтримуючий зобов’язаний у най коротший термін звернути увагу Підтриманого на виконання взятих на себе зобов’язань, і тільки після попередження вживати юридичні заходи, санкції  відповідно пунктів 14 та 16.

16. Підтриманим взято до відома, у разі не виконання вимог договору, відповідно рішенню Підтримуючого повинен частково, або повністю повернути отриману суму коштів.

17. У тому випадку, якщо Підтримуючий живе правом розірвання договору, або Підтриманий не виконує зобов’язання повернення коштів, а законодавство країни цьому не заперечує, Підтримуючий питання стягнення боргів вирішує через банківську установу Підтриманого шляхом інкасового розпорядження.

18. Сторонами взято до відома, правом контролю користується Рахункова палата, ревізійний відділ уряду, Підтримуючий.

19. Підтриманий заявляє: у ході використання суми підтримки, дотримується законів та порядку ведення бухгалтерського обліку, податкового законодавства, соціального страхування, тощо, у разі використання коштів на території Угорщини, норми законів про проведення тендерів.

20. Підтриманим взято до відома, відповідно пункту б параграфу 685 Цивільного кодексу родичу представника, службовця Підтриманого, для організації, що діє з участю їх родин, без згоди Підтримуючого з коштів підтримки не має право виплачувати більше 10% всієї наданої суми на основі даного договору.

21. Сторони домовилися втім, спірні питання, що випливатимуть у ході виконання договору, вирішують шляхом переговорів, і тільки у тому випадку звертаються до суду, якщо згоди не вдається досягнути. Вирішальним є рішення угорської юрисдикції.

22. У ході виконання вимог договору Сторони за орієнтир приймають:  Закон ХХХVIII від 1992 Про державні фінанси, постанову уряду 292/2009 (ХІІ.19) Про порядок розподілу державних коштів, постанова уряду 84/2005 (V.2.) Про врегулювання розподілу коштів підтримки для закордоння, Цивільний кодекс УР (редакція 1959 року, закон ІV. Підтриманий визнає: не знання угорського законодавств, не звільняє його від виконання взятих на себе зобов’язань.

23. У тому випадку, якщо у реквізитах Підтриманого, у ході виконання умов договору  відбуваються зміни, про це протягом 8 днів повинен надіслати повідомлення на адресу Підтримуючого. Підтриманим взято до відома, по відношенню не врегульованих у договорі питаннях. Повинен надати відповіді Підтримуючому на всі питання та запити, пов’язанні з використанням коштів, сприяти проведенню ним  перевірок, виконувати його рекомендації.

24.  Сторони домовилися втім, зміни вноситимуть виключно за спільною згодою.

25. Сторони визнають, договір дійсний тільки з додатками.

26. Даний договір підписаний у нижче зазначеному місті та часі після ознайомлення його змістом, як такий, що у всіх відношеннях відповідає їх волі. Договір складений у 4-х примірниках. Один примірник для Підтриманого, один для Підтримуючого, 1—1 управління для юридичної та фінансової контрасигнації.

Додатки:

№1—Заява

№2—Кошторис

№3—фінансовий розрахунок

30 грудня 2011 р.


 
Банер
Сайт створений за підтримки фонду Szülőföld
Інформаційний партнер
Банер